1

OHSTORE

“Bán hàng hiệu quả, quản lý đơn giản, báo cáo đầy đủ”

tính năng nổi bật

Quản lý sản phẩm

Quản lý kho hàng

Quản lý công nợ

Quản lý khách hàng

Đọc mã vach

Báo cáo

Thiết lập tùy biến

Dữ liệu trực tuyến

Đa nền tảng

Đa ngôn ngữ

CÁC SẢN PHẨM KHÁC CỦA AITT

Công cụ giáo dục công nghệ

Cửa hàng online

Quản lý dự án

Quản lý kho lạnh

Quản lý lương

Quản lý nhân lực

Quản lý tài chính

Trang kỹ thuật công nghệ

OHSTORE và những con số biết nói

0+
Đơn đặt hàng
0%
Phản hồi tích cực
0
Quốc gia

phản hồi từ khách hàng

Menu